Privacy statement

Verkeersveiligheidsvergelijker gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers. Verkeersveiligheidsvergelijker neemt bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving in acht. Verkeersveiligheidsvergelijker heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (data protection officer) aangesteld die toezicht houdt op de verschillende processen en verwerkingen waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Verkeersveiligheidsvergelijker hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Eventuele klachten of suggesties kunt u sturen naar privacy@swov.nl.

In dit privacystatement leggen wij uit op welke manier wij gegevens over u verzamelen en hoe we met uw gegevens omgaan.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Verkeersveiligheidsvergelijker verwerkt op haar website geen persoonsgegevens, tenzij u deze bewust aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@swov.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Om onze website optimaal te laten functioneren, maakt Verkeersveiligheidsvergelijker gebruik van één functionele cookie. Verkeersveiligheidsvergelijker plaatst deze zonder toestemming van de gebruiker:
– Voor analyse. Hiervoor gebruikt Verkeersveiligheidsvergelijker Google Analytics. De cookies en de gegevens die worden verzameld, worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. De datasets worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Verkeersveiligheidsvergelijker maakt in haar rapportages alleen gebruik van gebundelde geaggregeerde anonieme informatie.

Functionele cookies van andere (derde) partijen
Naast de cookies van Google Analytics, worden er op de websites van Verkeersveiligheidsvergelijker soms cookies geplaatst van andere partijen. Hierbij gaat het om cookies van bijvoorbeeld Facebook, YouTube, SlideShare of Twitter. Op iedere dienst van de derde partij zijn de voorwaarden van de derde partij van toepassing. Informatie wordt doorgaans pas verzameld op het moment dat de betreffende knop door de gebruiker wordt ingedrukt. De vraag welke informatie wordt verzameld, hangt van die partij af. Verkeersveiligheidsvergelijker heeft daar geen invloed op.

Contactgegevens
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Bezuidenhoutseweg 62, 2594 AW Den Haag
Telefoonnummer: 070 317 33 33
Functionaris voor de gegevensbescherming: privacy@swov.nl.