Databronnen

Hieronder staat informatie over de bronnen die zijn gebruikt bij het maken van Verkeersveiligheidsvergelijker.nl. Op de verschillende pagina’s van het Dashboard kunt u terugvinden welke bronnen voor welke pagina’s zijn gebruikt.

CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert statistische informatie, op nationaal, decentraal en Europees niveau. De onderwerpen variëren van economische groei en consumentenprijzen tot criminaliteit en vrije tijd. Het CBS ontvangt ook data van andere partijen, zoals de bevolkingsstatistieken die uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens komen.

BRON
De verkeersongevallenregistratie BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) bevat alle verkeersongevallen in Nederland die door de politie zijn aangeleverd en die zij zelf vastlegt in processen-verbaal, registraties of kenmerkenmeldingen. Het bestand wordt samengesteld door Rijkswaterstaat, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

BRON bevat een groot aantal kenmerken van het ongeval en van de daarbij betrokken bestuurders en slachtoffers. De locatie van het ongeval is gekoppeld aan het Nationaal Wegenbestand (NWB). Voertuiginformatie is toegevoegd op basis van het kenteken. Voor dodelijke ongevallen is het bestand voor ongeveer 90% compleet. Ongevallen met betrokkenheid van een motorvoertuig of met meerdere betrokkenen worden vaker geregistreerd dan enkelvoudige ongevallen of ongevallen met uitsluitend ongemotoriseerd verkeer.

NWB
Het Nationaal Wegenbestand (NWB) bevat nagenoeg alle wegen in Nederland. In het NWB zijn alle wegen opgenomen die worden beheerd door wegbeheerders als het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen, voor zover deze zijn voorzien van een straatnaam of -nummer. Dus ook losliggende voet- en fietspaden en onverharde wegen staan erin, als ze een straatnaam hebben. De geometrie van het NWB is gelijk aan de hartlijnen van het Top10Wegenbestand van de Topografische Dienst Nederland. De geometrische nauwkeurigheid komt daarom overeen met kaarten met een schaal van 1:10.000.

Fietsersbond Routeplanner
De data in de Fietsersbond Routeplanner zijn verzameld en worden bijgehouden door honderden vrijwilligers van de Fietsersbond. De Routeplanner bevat specifieke kenmerken die interessant zijn voor het plannen van fietsroutes, met informatie over interessante locaties, zoals stations, fietsknooppunten, horeca en veerponten. De Routeplanner is gratis beschikbaar in diverse vormen.

VVN Participatiepunt
Op het Veilig Verkeer Nederland Participatiepunt kunnen bewoners uit iedere gemeente (online) verkeersonveilige situaties melden. Tevens bevat de website informatie over hoe buurtbewoners en Veilig Verkeer Nederland (VVN) de verkeersveiligheid in de buurt kunnen verbeteren. Per melding wordt de plaats, gemeente en soort onveiligheid vastgelegd.