Over

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl laat van alle Nederlandse gemeenten cijfers zien over verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om cijfers over verkeersdoden, over (fiets)infrastructuur en over meldingen van burgers over verkeersonveilige situaties.

De site is voornamelijk bedoeld voor verkeersveiligheidsprofessionals die (ook) op gemeentelijk niveau werken. Maar hij is voor iedereen beschikbaar die geïnteresseerd is in gemeentelijke verkeersveiligheidscijfers.

Gemeenten kunnen de cijfers gebruiken voor het opstellen van hun verkeersveiligheidsbeleid en voor het informeren van de gemeenteraad en bewoners. De cijfers zijn afkomstig uit databronnen zoals het CBS, BRON, de Fietsersbond Routeplanner en het VVN Participatiepunt. Meer informatie over de databronnen staat hier.

De Verkeersveiligheidsvergelijker is nog volop in ontwikkeling. We willen graag veel meer data over verkeersveiligheid laten zien. Die data zijn helaas vaak niet beschikbaar of niet betrouwbaar. De Verkeersveiligheidsvergelijker geeft daarom geen volledig beeld van de verkeersveiligheid in een gemeente. Om een completer beeld te krijgen, zijn extra data nodig. Maar ook is het noodzakelijk alle indicatoren in samenhang te bekijken en kennis te hebben van de lokale situatie.

In het Dashboard staat meer informatie over de beschikbare data.

Denkt u dat de cijfers over uw gemeente niet kloppen? We horen graag van u wat er mis is. Stuur ons een e-mail en vermeldt om welke cijfers het precies gaat. Onze contactgegevens staan hier.

Verkeersveiligheidsvergelijker.nl is een samenwerking tussen de Fietsersbond,SWOVen VVN. Voor de software is gebruik gemaakt van Qlik Sense.