De data gebruiken

Als u gegevens van deze website elders gebruikt, dan vragen wij u vriendelijk Verkeersveiligheidsvergelijker.nl als bron te vermelden. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte stelt als u data van de site voor een publicatie of onderzoek gebruikt.

Onze contactgegevens vindt u hier.