Budget

We zouden graag informatie willen opnemen over geld, menskracht en doelstellingen voor verkeersveiligheid in gemeenten. Op dit moment zijn daarover echter niet van alle gemeenten betrouwbare en openbare databronnen beschikbaar. Tot en met 2013 heeft het CBS data bijgehouden over de uitgaven aan wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen op het land (dus niet op het water) binnen de post verkeer, vervoer en waterstaat. Omdat deze gegevens verouderd zijn worden ze niet getoond in de Verkeersveiligheidsvergelijker.