Beleid en samenwerking

Welke data ziet u?
U ziet het aandeel gemeenten met en zonder beleidsplan voor verkeersveiligheid. Daarnaast ziet u op de kaart welke gemeenten over een beleidsplan voor verkeersveiligheid beschikken.

Een beleidsplan voor verkeersveiligheid is op zichzelf geen garantie voor een goede verkeersveiligheid. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, moeten gemeenten hun middelen besteden aan effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen en niet aan verkeersveiligheidsmaatregelen zonder/met een zeer klein effect. Een beleidsplan kan wel aanduiden dat er aandacht voor verkeersveiligheid is.

Waar komen de data vandaan?
De data over de aanwezigheid van beleidsplannen zijn verkregen door gemeentelijke websites handmatig te doorzoeken. Indien er per 1 januari 2019 online geen beleidsplan te vinden was, is per e-mail of telefoon contact gezocht met de gemeente.

Meer informatie?
Het achtergrondrapport bevat meer informatie over de data en verantwoording van de keuzen.

Beleidsplannen (PDF)