Beleid en samenwerking

We willen graag informatie opnemen over de aanwezigheid van beleidsplannen voor verkeersveiligheid in gemeenten en de kwaliteit daarvan, over monitoring van verkeersveiligheid in gemeenten en over partners waarmee de gemeente samenwerkt aan verkeersveiligheid. Op dit moment zijn daarover echter geen betrouwbare en openbare databronnen beschikbaar van alle gemeenten.